วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ประมวลผลงานประจำปีงบประมาณ 2555


ประมวลผลงานประจำปีงบประมาณ 2555  
ของ
สภานีตำรวจภูธรแม่อ้อ

 โล่ห์ชนะเลิศ
โครงการโรงพักเพื่อประชาชนดีเด่น 
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ที่มีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานี ประจำปี 2555 
ได้แก่ 
สถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ


 โล่ห์ชนะเลิศ
ประกวดการฝึกประจำปี 2555
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ระดับสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานี
ได้แก่ 
สถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ

ประกาศเกียรติคุณ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แก่
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2555

ประกาศเกียรติคุณ
  สถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ ชนะเลิศอันดับที่ 3  
การประกวดการฝึก เพื่อควบคุมควมประพฤติและระเบียบวินัย
ข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานี 
ตำรวจภูธรภาค 5  ประจำปี 2555วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ข้าราชการตำรวจ สภ.แม่อ้อ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา(๑๒สิงหาคม๒๕๕๕)

วันนี้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป อำเภอพานได้จัดให้มีพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถขึ้น ณ หอประชุมอำเภอพาน มีข้าราชการ,พ่อค้า,ประชาชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานครั้งนี้จำนวนประมาณ ๑,๕๐๐ คน ในส่วนของคณะข้าราชการตำรวจ สภ.แม่อ้อ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 20 นายนำโดย พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ธรรมเขตต์ สวญ.สภ.แม่อ้อ พิธีครั้งนี้มีนายสัมฤทธิื สวามิภักดิ์ นายอำเภอพานเป็นประธาน
พิธีในวันนี้เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ห้องประชุมอำเภอพานต่อมาเวลาประมาณ ๐๘.๔๕ น.ประธานเดินทางมาถึงจากนั้นจึงเริ่มพิธีการ โดยนายอำเภอพาน และต้วแทนจากหน่ายงานต่าง ๆ วางพานพุ่มถวายราชสักการะเมื่อวางพานพุ่มฯเสร็จแล้วประธานอ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถต่อจากนั้นเป็นพิธีสงฆ์โดยพระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในเขตอำเภอพานจำนวน ๑๐ รูปหลังจากนั้นดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเสร็จสิ้นพิธีวันนี้เมื่อเวลาประมาณ ๐๙.๔๐ น.

อนึ่ง สำหรับการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถหรือ "วันแม่แห่งชาติ" นั้นอำเภอพานของเราถือเป็นงานใหญ่มากงานหนึ่งซึ่งจะมีพสกนิกรอำเภอพานทุกหมู่เหล่า ทุกเพศ ทุกวัยและทุกตำบลเข้าร่วมพิธีนี้เป็นจำนวนมาก รวมถึงมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าหรือแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ด้วย


วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการโรงพักเพื่อประชาชน ตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกเป็น ๔ ระยะ คือ
๑. นโยบายเฉพาะหน้าที่
ต้องการให้เกิดผลทันทีและต่อเนื่อง
๒. นโยบายเร่งด่วน (ระยะ ๖ เดือน)
๓. นโยบายสำคัญภายในระยะ ๑ ปี
๔. นโยบายภายในระยะ ๓ ปี
ซึ่งจากสถานการณ์ในรอบปีที่ผ่านมาคดีอาญาที่เกิดขึ้นมักจะมีความรุนแรง ซับซ้อน สร้างความสูญเสียสูง และปัญหาอาชญากรรมเฉพาะเรื่อง เช่น ปัญหาการล่วงละเมิดสถาบัน ความขัดแย้งทางการเมือง การกลับมาแพร่ระบาดของยาเสพติด และปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมของข้าราชการตำรวจบางราย ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ศรัทธา ในการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนั้น การดำเนินการตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ ๓ ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมนั้น จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายเร่งด่วนให้สถานีตำรวจทุกแห่งนำไปดำเนินการให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายที่กำหนดไว้
เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนที่สมควรรับรู้รับทราบว่าตำรวจเราคิดหรือจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างรวมไปถึงน่าจะุเป็นประโยชน์แก่พี่น้องในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของตำรวจเราด้วย ผมจึงขอนำรายละเอียดเรื่องนี้มาเผยแพร่ให้ได้รับทราบกัน สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิกhttp://www.police6.go.th/police6/pdf/projects_police_station.pdf

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๕ (๒ มิถุนายน ๒๕๕๕)

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายมีหนังสือที่ ตช ๐๐๒๐.๓๑๓/๓๓๐๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งผลการประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๕ ให้ทุกหน่วยทราบซึ่งผลปรากฏว่า
* สถานีตำรวจที่มี ผกก.เป็นหัวหน้าหน่วยซึ่งได้ลำดับ
ดีมากได้แก่ สภ.แม่จัน
* สถานีตำรวจที่มี สวญ.เป็นหัวหน้าได้ลำดับ
ดีมากได้แก่ สภ.แม่อ้อ
รายละเอียดของหนังสือฉบับนี้กรุณคลิกดูได้ที่นี่

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร (5 ธันวาคม 2554)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น.คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ ประมาณ 17 คนนำโดย พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ธรรมเขตต์ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2554 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพานโดยนายชัยณรงค์ บุญวิืวัฒนาการ นายอำเภอพานเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยพี่น้องประชาชน,ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอำเภอพานประมาณ 2,000 คน
ลำดับพิธีการครั้งนี้มีดังนี้
* เวลาประมาณ 17.30 น. ขบวนผู้เข้าร่วมพิธีออกเดินทางจากบริเวณตลาดนัดหกแยกไปตามถนนพหลโยธินมุ่ง หน้าไปหน้าที่ว่าการอำเภอพานระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
เมื่อขบวนเดินทางถึงหน้าที่ว่าการอำเภอพานแล้วทำพิธีตามลำดับดังนี้
* ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้่าน ฯลฯ ถวายเครื่องราชสักการะ
* นายอำเภอพานประธานประกอบพิธีถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์,เปิดกรวยกระทงดอกไม้,ถวายเครื่องราชสักการะ
* ประธานจุดเทียนชัยและส่งต่อไปยังผู้เข้าร่วมพิธี
* ประธานกล่าวประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
* ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสดุดีมหาราชา
* จุดพลุเฉลิมพระเกียรติ

ภาพประกอบส่วนหนึ่งของพิธีครั้งนี้
(สภ.แม่อ้อ ขอขอบคุณ พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.สภ.พาน ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและรูปภาพในการจัดทำ)